Prensip 2 Büyük Resme Odaklanmak

İngilizce Öğrenirken Büyük Resme Odaklanın!

Bir dil, ne için vardır? Dili kullanma amacımız nedir? Elbette asıl amaç iletişim kurmaktır. Yani dili, duygu ve düşüncelerimizi ifade edebilmek için kullanırız. İşte dil eğitimindeki büyük resim, dilin ifade ettiği anlamdır. Yani akıcı bir şekilde iletişim kurabilmektir. Halbuki klasik İngilizce eğitiminde cümlelerin ifade ettiği anlamdan çok, cümlenin yapısal parçalarına, yani gramer kurallarına odaklanılmaktadır.

Peki ama hiç mi gramer öğrenmeyelim? Gramer bilmeden nasıl konuşabiliriz. Tabi ki gramer öğrenmeliyiz. Özellikle ilk başlangıç döneminde gramer bilmeden olmaz. Burada önemli olan grameri abartmamak ve sadece gramere odaklanmamaktır. Dilin şekilsel yapısına odaklanıp, detaylarda boğulursanız, büyük resmi ıskalamış olursunuz. Gramer bilgisi çok iyi olup, sınavlardan en iyi puanları aldığı halde akıcı İngilizce konuşamayanların durumu buna bir örnektir.

Gramer kurallarına çok fazla odaklanmak, dili beynimizde analiz etmemiz demektir ve akıcı konuşmamıza engel olur. Çünkü konuşurken düşünmeye vakit yoktur. Yazma konusunda sorun yok. Bol bol vaktimiz vardır. Yazdığımız şey hakkında düşünebiliriz. Yanlışlarımızı silebiliriz. Ama iş konuşmaya gelince durum farklılaşır. Konuşma sırasında gramer düşünmek için zamanımız yoktur. Karşımızdaki insanı hemen anlamak ve hemen cevaplamak zorundayız.

Şimdi Türkçe konuşurken kendinizi veya karşınızdakini gözlemleyin. Kelimeler ağzımızdan otomatik olarak çıkar. Konuşma sırasında hiçbir zaman, şimdi acaba hangi yapıyı kullansam, edilgen miydi, etken miydi, pasif mi, geçmiş zaman mı kullansam diye düşünmeyiz.

Burada önemli olan gramer kurallarını öğrenmek değil, onları doğru ve otomatik olarak kullanmayı öğrenmektir. Bu da ancak onları hayata geçirmekle, yani bol bol kullanmakla olur. Şimdiden bu konuda çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Önümüzdeki günlerde öğreneceğimiz prensiplerimizde İngilizce grameri ve kelimeleri nasıl doğru ve otomatik olarak kullanacağımızı öğreneceğiz. Şimdilik şunu bilmeniz yeterli;

Gramere Değil, Anlama Odaklanın!

Büyük resme odaklanma konusunda yaptığımız bir başka hata da, İngilizce kelime öğrenirken uyguladığımız tekniklerdir. Yıllardır İngilizce kelimeleri tek tek liste yapıp ezberlemeye çalıştık. İşte bu da, büyük resmi bırakıp küçük parçalara odaklanmaktır. İngilizce kelimeleri tek tek öğrenmeye çalışmayın. Bunun yerine phrase denilen kelime gruplarına ve cümleciklerin bütün anlamına odaklanın.

ingilizce-gramer-odaklanmayın

Tıpkı yukarıda gramer öğrenmeyin demediğim gibi, tek kelimelerin anlamlarını öğrenmeyin de demiyorum. Elbette bilmediğimiz bir kelimeyle karşılaştığımızda bir sözlük yardımıyla o kelimenin anlamını öğrenmeliyiz. Ama genel olarak çalışmalarımızda yeni kelimemizi içinde bulunduğu cümlecikle birlikte not edip, o şekilde öğrenmeye çalışmak çok daha etkili sonuçlar vermektedir. Bu konuda ünlü dil bilimci Dr. James Asher yaptığı araştırmada; phrase ile öğrenenlerin, tek tek kelime öğrenenlere göre 4-5 kat daha hızlı öğrendiğini kanıtlamıştır.

Şimdi küçük bir örnek verelim. Diyelim ki “like” (sevmek, hoşlanmak) kelimesini bilmiyorsunuz ve bir yazı okurken “She likes chocolate” (O çikolata sever) ifadesine rastladınız. Yeni kelimemizi tek olarak bir kenara not edip, bu şekilde ezberlemeye çalışmaktansa, bu ifadeyi bütün olarak yazıp çalışıyoruz ve tekrarlıyoruz.

Bu şekilde İngilizce kelime öğrenmenin genel olarak iki önemli faydası vardır. Birinci fayda, bu şekilde öğrendiğimiz anlamı ve bilgiyi hatırlamak çok daha kolaydır. Çünkü, phrase dediğimiz kelime grubunun zihnimizde ifade ettiği bir resim, bir hikaye vardır. Bu da yeni öğrendiğimiz kelimenin anlamını hatırlamamıza yardımcı olur. Zihnimizde canlanan bu resim bize sadece kelimenin anlamını değil, daha pek çok bilgi de vermekte ve öğrenmeyi hızlandırıp kolaylaştırmaktadır.

Kelime gruplarıyla öğrenmenin diğer bir faydası da, gramer öğretmesidir. Yani bu şekilde yalnızca yeni kelimemizi değil, aynı zamanda kelime grubunun içerdiği grameri de kolayca öğrenip hatırlamış oluruz. Mesela yukarıdaki örneğimizde, “I like chocolate” cümlesindekinden farklı olarak üçüncü tekil şahısta fiilin sonuna ekstradan bir S eklendiğini öğrenmiş oluruz “She likes chocolate”.  Sonuç olarak, İngilizce kelime öğrenirken, kelimemizi içinde bulunduğu cümleyle birlikte öğrenmeye odaklanın. Yani;

Tek kelimelere değil, cümleciklere, kelime gruplarına (phraselere) odaklanın.

Rahat İngilizce eğitim seti içerisinde bulunan Ekstra derslerinde, mini hikaye dersinde öğrendiğimiz cümlelerin Türkçe anlamlarını açıklıyoruz. Bunu yaparken, İngilizce kelimelerin anlamlarını tek tek açıklamak yerine, bütün olarak cümlelerin anlamını veriyoruz. böylece yukarıda bahsettiğimiz gibi, büyük resme odaklanarak İngilizce kelimelerin anlamlarını çok hızlı bir şekilde, cümle içindeki kullanımıyla birlikte öğrenmiş oluyorsunuz.

Rahat İngilizce seti hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın!

Bu dersimizde Rahat İngilizce sisteminin ikinci prensibini de öğrenmiş bulunuyoruz. Hızlı ve kolay İngilizce öğrenmek ve akıcı iletişim kurabilmek için büyük resme odaklanın. Küçük parçalara ve detaylara takılmayın. Önümüzdeki üç gün, en önemli 3 prensibimizi anlatacağım. Bu prensipleri öğrenip çalışmalarınızda uygulayarak çok hızlı ve kolay İngilizce öğreneceksiniz.

Birinci prensip: Neden İngilizce Öğrenmek İstiyorum.

Paylaşmak Güzeldir:

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.